AKCE ŠKOLY

GRAND CIRCLE FOUNDATION
září 2008 zahájení školního roku
piknik
kouzelník
pravěké dílny
škola v přírodě
říjen 2008 halloween
listopad 2008 zahájení adventu
prosinec 2008 mikulášská
vánoční besídka
vánoční besídka v KD
Zlosyň
výlet do Prahy
třídní besídky
vánoční dílny
leden 2009 zimní radovánky
školní kolo SKŘIVÁNEK
pololetní vysvědčení
březen 2009 karneval
duben 2009 putování za klubíčkem
kytarový koncert
mc donalds cup
květen 2009 soutěž s botanickou zahradou
čarodějnice
zoo a dinopark Plzeň
den mimořádných událostí
nota D
anglický den
červen 2009 fotbal
letní škola v přírodě