AKCE ŠKOLY


GRAND CIRCLE FOUNDATION
září 2009 zahájení školního roku
piknik
plavba lodí
pravěk
říjen 2009 Říp
Botanická zahrada
Halloween
prosinec 2009 školní časopis
mikulášská
vánoční dílny
koncert v kostelíku
besídka v KD
besídky
vánoční Praha
leden 2010 country
vysvědčení
plavání
zápis
únor 2010 DUO Šimek
karneval
duben 2010 koncert
čarodějnice
květen 2010 exkurze Praha
nota D
Tiché údolí, Roztoky u Prahy
červen 2010 ŠvP Horalka
vysvědčení