baner
září 2010 Zahájení školního roku 2010/2011
Piknik
ZOO Praha
říjen 2010 Planetárium Praha 
Halloween
prosinec 2010 Adventní koncert v kostele sv. Ondřeje
Vystoupení pro seniory
Dílny
Besídka pro rodiče
Školní besídky
leden 2011 Itálie - Zagarolo - Hry bez hranic fotak
únor 2011 Klaun Pepíno
Zápis do 1.třídy
Maškarní rej
březen 2011 Soptíci
Muzeum Kralupy
duben 2011 Škola nanečisto
Národní muzeum
Čarodějnický den
květen 2011 Nota D
Škola nanečisto 2
červen 2011 Den dětí
Dramaák
Školanda 2., 3. a 5. ročník
Školanda 1. a 4. ročník
Vysvědčení