baner


Školní rok 2012/2013září 2012Zahájení školního roku 2012/2013

Piknik
Mělnické podzemí

Muzeum Kralupyříjen 2012Hudba 100x jinak

Halloween

Country tanec


listopad 2012

Výtvarná výchova - mozaika

Kyberšikana

Den Slabikáře


prosinec 2012


Vánoční dílny

Mikuláš

Kostel sv. Ondřeje

Besídka pro rodiče

Vánoční Praha

Třídní besídky a Divadélko Romaneto


leden 2013
Tři králové

Vysvědčení a Divadélko Romanetoúnor 2013Zápis do 1. ročníku

Masopust ve školní družině

Karnevalbřezen 2013Setkání předškoláků 1

Vynášení Morany

Velikonoční dílny

duben 2013
Vaření ve školní družině

První pomoc

Mumie
Čarodějnice


květen 2013


Škola v přírodě - Benecko

Dopravní hřiště Mělník

červen 2013
Podhořany

Exkurze Praha 3. - 5. ročník

Muzeum pověstí a strašidel 1. a 2. ročník

Motýli

Vysvědčení