Žádost o uvolnění žáka z vyučování
stáhněte klikem na obrázek

zde klikni


    Výroční zprávy:   2007/2008               Rozbor hospodaření:   2010

                            2008/2009                                              2011

                            2009/2010                                              2012

                            2010/2011                                              2013
                           
                            2011/2012
                        
                            2012/2013

                            2013/2014

    Rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku:              
                                                     2015
                                                     2014 + dodatečný zápis
                                                     2013 + dodatečný zápis


    EU peníze školám - projektový záměr

                               webové stránky MŠMT

    Česká školní inspekce: 2007

    Školní vzdělávací program verze 1 2007 zde, verze 2 2012 zde,
                                         verze 3 2013 zde.

    Standardy AJ1 zde, standardy ČJ literatura zde, standardy M zde.

    Školní řád zde.

    Školní vzdělávací program školní družiny zde.
   
    Řád školní družiny zde.

    Zásady provozního řádu ZŠ zde.

    Zásady provozního řádu venkovní hrací plochy zde.